HMS og kvalitetskontroll

Vårt mål er null risiko - ingen ulykker.

Våre medarbeidere er unike ressurser i vårt firma som vi verdsetter høyt. Derfor setter vi helse, miljø og sikkerhet alltid i første rekke hos oss i Halaas og Mohn AS.

HMS skal - og er en integrert del av vår forretningsdrift.

Gjennom systematisk arbeid forsøker vi å redusere risikoen for ulykker og skader, både på personell, materiell og det ytre miljø. Gjennom en effektiv opplæring sørger vi for å ha en kvalifisert og motivert organisasjon.

Vårt kvalitetssystem TQM er basert på ISO 9001, 14001 og 18001, og er stadig under utvikling. Selskapet er ISO 9001 sertifisert.

Firmaet er registrert som leverandør nr.17083 i oljeindustriens leverandørregister ACHILLES, og er kvalifisert for 23 produkt- og tjenestegrupper i oljeselskapenes felles kvalifikasjonsordning, trinn 1.

HALAAS OG MOHN AS - OMAGATA 84, BYGG 34 NORSEA VESTBASE - 6517 KRISTIANSUND - TLF: 71 57 28 50 - FAKS: 71 57 28 51
Publiseringsløsning fra IDLmedia AS